Kontakt Socialdemokratiet i Sorø Kommune
Formand
Brian Lüthje
Rolighed 19 D
4180 Sorø
Mail bluthje@stofanet.dk
Mobil 28 99 71 14